5 jaar Dansschool FemFit

FemFit in vogelvlucht; vijf jaar bewegen

Jubilea zijn momenten van een algehele terugblik, reflectie en dankwoorden. Het is het besef dat tijd is gepasseerd en dat dit wel degelijk invloed heeft gehad op het proces van ontwikkeling en groei. Dit jaar bestaat FemFit vijf jaar. Er wordt teruggeblikt op de totstandkoming van FemFit, de positieve veranderingen die binnen FemFit hebben plaatsgevonden en tot slot zal er een toekomstperspectief van de dansschool worden geboden door mijzelf.

Veel mensen hebben een passie en erkennen deze ook, maar er zijn maar weinig mensen die hiervan hun beroep maken. Toen ik op 16-jarige leeftijd in 2002 aan de opleiding Sport en Bewegen op het CIOS te Sittard begon, was het voor mij al vrij snel duidelijk dat hier mijn hart lag. Ik kwam in aanraking met verschillende soorten van sport, waaronder het vak ‘Bewegen op muziek’. Aangezien ik tot dan toe enkel aan teamsporten had deelgenomen en daarnaast een achtergrond als turnster had, was dit een nieuwe ervaring en daarmee meteen een uitdaging. Vrij snel hierna werd duidelijk, dat dit specifieke vak mij perfect lag en verdere specialisatie volgde. Ik koos als gevolg hiervan ‘Bewegen op muziek’ als hoofdvak en studeerde in 2006 af als dans- en aerobicscoördinator.

Na het afronden van het CIOS startte ik aansluitend met de opleiding Facilitymanagement aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. In 2010 heb ik deze opleiding succesvol afgerond, binnen het afstudeerprofiel ‘Vastgoed management/Real Estate’.

Tijdens deze opleiding gaf ik al een aantal uren per week les in streetdance en aerobics bij een fitnesscentrum. Ik merkte dat lesgeven mij bijzonder bleef inspireren. Mijn grootste droom was dan ook om ooit een eigen dansschool op te starten.

De volgende stap was de realisatie van mijn droom. Hiervoor heb ik enig onderzoek moeten verrichten en knopen moeten doorhakken. Echter, op donderdag 14 februari 2008 vond de inschrijving plaats bij de Kamer van Koophandel, waarna ik officieel als zelfstandig ondernemer was te kwalificeren.

Hierna volgde het proces van noodzakelijke voorbereidingen, denkende aan het ontwerpen van een logo, flyers en de promotie. Nadat ik dit alles succesvol had afgewerkt, kon woensdag 3 maart 2008 als startdatum worden aangemerkt, aangezien toen de eerste FemFit les plaatsvond in de oude gymzaal naast de kerk in Einighausen en met een opkomst van ca. 25 personen was de start van FemFit een feit.

De eerste les was een Total Body Training les, maar na verschillende verzoeken van jongeren om ook lessen te organiseren voor hun specifieke doelgroep, vond de week daarna al de eerste Streetdance-les plaats. FemFit maakte dus vanaf het begin een snelle ontwikkeling door. In vijf maanden tijd, de periode van maart 2008 tot juli 2008, heeft FemFit twee lessen aangeboden: Total Body Training en Streetdance lessen voor jongeren vanaf 16 jaar.

In september 2008 ben ik gestart met een nieuwe groep, namelijk: de Demo Groep bestaande uit twaalf gemotiveerde meiden, waarvan de naam later is gewijzigd in ‘Jazzdancegroep’. Aan het einde van het eerste seizoen 2008-2009 kon ik terugblikken op een mooie start en een cumulatieve stijging in lessen en deelnemers. Dit was meer dan ik ooit had verwacht en dat gaf mij een boost aan energie en motivatie om FemFit nog meer uit te breiden.

Intussen werd ik benaderd om lessen te geven aan een leeftijdsgroep vanaf zes jaar. Na enige aarzeling en twijfel in het begin, besloot ik in 2009 eveneens te starten met Kids-Streetdance-lessen voor kinderen vanaf groep 3. Dit was een dusdanig groot succes dat ik al heel snel moest uitbreiden naar twee extra groepen, voortaan onderverdeeld in groepen A, B en C. Ik beleefde er veel plezier aan om jonge kinderen al vroeg kennis te laten maken met de danskunst en dat ik daarbij eveneens een bijdrage kon leveren aan hun gezonde fysieke ontwikkeling.

Naast de uitbreiding van de Kids-Streetdance, besloot ik in dezelfde periode te beginnen met een Step-Aerobics-les. Uiteindelijk een intensieve uitbreiding waardoor FemFit steeds ‘allrounder’ werd en het bewegingsaanbod praktisch alle leeftijdscategorieën omvatte.

Enfin, met de flinke groeispurt die FemFit het voorgaande seizoen had doorgemaakt bleef het niet. De periode van 2009-2010 werd door mijzelf als heel speciaal ervaren. Dit was het eerste seizoen dat officieel als volledig was aan te merken. Naar aanleiding hiervan besloot ik tot een uitdaging over te gaan, namelijk: een eerste einduitvoering.

Dit was niet enkel en alleen voor alle deelnemers een flinke stap, maar ook voor mijzelf. De combinatie “eerste einduitvoering voorbereiden en afstuderen voor de opleiding Facilitymanagement aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen” was een hele klus.
Op 1 juli 2010 ontving ik het positieve bericht dat ik de opleiding met succes had afgerond en twee dagen later op zaterdag 3 juli 2010 presenteerde FemFit zich voor het eerst in de Stadssporthal te Sittard. Ik kijk hier met veel vreugde en trots op terug; het was een daverend succes!

Na de geweldige ervaring van de eerste uitvoering besloot ik, dat dit een jaarlijkse uitdaging moest worden. Dit was eveneens een mooi doel om met alle leden gezamenlijk hier naar toe te werken, waardoor er nog meer motivatie zou ontstaan om te bewegen op muziek.

Tijdens de zomervakantie van 2010 begon ik al volop aan alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van FemFit. Aangezien het ledenaantal bleef groeien, werden er nog drie groepen bijgevoegd, namelijk twee streetdancegroepen en een High Low Aerobics. Hiermee was ik weer helemaal klaar voor een volgend seizoen. Een jaar later blikte ik ook hier heel positief op terug, met als grote knaller de einduitvoering op zaterdag 2 juli 2011.

Door het enorme succes van FemFit besloot ik voor het seizoen 2011-2012 in gesprek te gaan met Celine Beaumont. We kenden elkaar al vanaf de basisschoolperiode en uit de danswereld. Na enkele gesprekken besloot ik dat Celine zich bij FemFit ging aansluiten. Hieruit volgde in september 2011 een nieuw aanbod binnen het al reeds uitgebreide pakket van FemFit: Clipdance. Deze extra lessen waren echter niet de enige verandering.

In 2012 besloot ik eveneens te gaan samenwerken met Nanda Claessens. Ook wij zijn al jaren bevriend.
Gezien de achtergrond van Nanda op zowel muzikaal vlak als specialisatie in de ontwikkeling van bewegen van peuters en kleuters, zagen wij mogelijkheden in een nauwe samenwerking.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde, waarna Nanda begon met haar eigen lesaanbod: Kleutermoves. Zoals ik reeds in mijn voorwoord aangaf, zijn deze lessen bedoeld voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. Door middel van speelse lesmethodes leren deze kinderen bewegen op muziek, waarna ze in een later stadium kunnen doorstromen naar de lessen van FemFit. Nanda ontwikkelde overigens sinds september 2012 eveneens lessen voor nog iets jongere kinderen: Peutermoves.
Wij zien dit als een perfecte samenwerking en zijn beiden erg blij met deze ontwikkeling.
Na deze genoemde ontwikkelingen vond ook aan het einde van het seizoen 2011-2012 voor de derde keer een einduitvoering plaats, ditmaal op zaterdag 23 juni.

Na een succesvolle start en enkele positieve uitbreidingen ziet het lesaanbod van FemFit er aan de start van seizoen 2013-2014 als volgt uit:
-Negen Streetdance groepen
-Twee Jazzdance groep
-Een Clipdance groep
-Een Total Body Training
-Een All Round Aerobics groep

Volgend seizoen zullen deze lessen verder uitgebreid worden! Gezamenlijk telt FemFit een ledenaantal van ruim 190 leden en een lesaanbod van tien lessen.

Er heeft in vijf jaar tijd een prominente groei plaatsgevonden waar ik trots op ben.

Hoe zie ik de toekomst?

Vol trots presenteer ik FemFit aan u. Trots vanwege het bereikte resultaat tot nu toe!
De afgelopen vijf jaar waren een groter succes dan ik ooit had durven dromen. Ik wil te allen tijde zowel jongeren als ouderen blijven motiveren en stimuleren om te bewegen, dat is mijn passie. Ik kan in bewegen op muziek mijn creativiteit kwijt en ik geniet ervan om dit vervolgens op anderen over te brengen. Het fascineert mij tot wat een lichaam in staat is en het is telkens weer een uitdaging om het beste uit jezelf te halen en anderen te stimuleren dit ook te doen.
Iedereen moet beseffen hoe belangrijk bewegen is en ik probeer mensen hier op een leuke manier aan te herinneren. In de toekomst hoop ik nog meer in mijn lessen te kunnen variëren. FemFit is niet enkel gericht op ‘trends’ en dit zal in de toekomst ook zo blijven. Ik wil me met FemFit vooral richten op de sociale kant van dansen en aerobics. De leden komen elke week samen om te sporten en ik wil hen dit eveneens laten ervaren als een uur vol gezelligheid. Bewegen is voor ieder mens belangrijk, van jong tot oud, zorg dat je ervan geniet!
Daarbij wil ik duidelijk maken dat iedereen kan deelnemen aan de lessen van FemFit, ongeacht het niveau.

Ieder persoon is UNIEK,  Ieder persoon is WELKOM!