Algemene Verordening Gegevensbescherming

Via het aanmeldformulier van Dansschool FemFit worden persoonsgegevens van actieve leden verwerkt. Dansschool FemFit respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgend de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In dit document informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

Verwerken persoonsgegevens

Door je in te schrijven als lid van Dansschool FemFit laat je bepaalde gegevens bij ons achter, dit zijn jouw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens wordt verwerkt in een bestanddocument van Dansschool FemFit. Dit zijn o.a. N-A-W-gegevens, emailadressen en telefoonnummers.

Je moet eerst het formulier van Dansschool FemFit invullen op de website en daarmee toestemming geven dat je gegevens worden gebruikt en je geeft tevens toestemming dat er foto’s en filmmateriaal gebruikt mag worden.

Gebruik van je persoonsgegevens

Dansschool FemFit gebruikt je persoonsgegevens voor haar eigen administratie en je registratie als actief lid. Daarnaast wordt o.a. het emailadres gebruikt om informatie te verspreiden over de lessen en/of activiteiten.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude, wanbetaling of ander misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaren van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instatie hebben verkregen. Zolang jij actief doet deelnemen aan de lessen bij Dansschool FemFit bewaren wij jouw gegevens.
Wij bewaren je gegevens tot dat je besluit te stoppen bij Dansschool FemFit. Indien je besluit tijdelijk te stoppen zullen wij je gegevens nog bewaren.

Je gegevens blijven bewaard tot het einde van een seizoen (lopende t/m juni van dat jaar). Dan worden de gegevens 2 maanden (juli-aug) gearchiveerd en per september van dat jaar, dus de start van een nieuwe seizoen, definitief verwijderd.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Gegevens over betalingen ten aanzien van jouw abonnement bij Dansschool FemFit bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing van uw persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Je kunt daartoe een verzoek indienen. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt inzien.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Gegevenswissing
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is: indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt; indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming); indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Uw rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per email bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 7.

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

Beveiliging persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Contactinformatie

Postadres:
Dansschool FemFit

Everstraat 20
6142 BC Einighausen
email: info@dansschoolfemfit.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.